اطلاعیه شماره (12) کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان/تمدید ثبت نام و تکمیل پرونده مرزنشینی

 

به اطلاع دفاتر مشارکت کننده در طرح خدمات کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینی می‌رساند، ثبت نام و تکمیل پرونده مرزنشینی تا تاریخ 92/2/15 تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، با توجه به مذاکرات انجام شده و در راستای ایجاد فرصت برای مرزنشینان؛ دفاتر پیشخوان مشارکت کننده در این طرح می توانند تا 15 اردیبهشت ماه، نسبت به جذب پرونده و تکمیل آن اقدام نمایند.
در همین راستا رییس کانون کشوری گفت: خدمات مرزنشینان در همین مرحله به اتمام نخواهد رسید و تمدید، درخواست المثنی و سایر خدمات مرتبط با کارت مرزنشینی در دفاتر انجام خواهد شد که در همین راستا در حال پیگیری تدوین و نرخ کارمزدهای آن هستیم.

از دفاتر محترم خواهشمند است درخصوص ثبت نام مرزنشینان به نکات زیر توجه بیشتری داشته باشند .

1-کیفیت نامناسب تصویر سرپرست ویا حاشیه اضافی تصویر اسکن شده.

2-اسکن وارسال فرمهای بخشداری که درآن به مدت سکونت ونیز روستای محل سکونت اشاره نشده است.

3-عدم تطبیق افراد تحت تکفل با مشخصات صفحه دوم شناسنامه سرپرست یا مغایرت نام افراد تحت تکفل در فرم بخشداری وشناسنامه سرپرست.

4-حاشیه های اضافی دراسکن صفحه دوم شناسنامه سرپرست.