ضمن عرض پوزش به اطلاع کلیه دفاتر محترم پیشخوان میرساند، مشکلات مربوط به کندی سامانه جدید کارت بهداشت در حال پیگیری است و امید است پس از انتقال سرور، طی دو روز آینده عمده مشکلات مرتفع گردد. همچنین خواهشمند است در خصوص تغییرات سامانه صدور کارت سلامت به موارد زیر توجه فرمایید:

 

 

1-با توجه به اینکه سامانه بازنویسی شده اسـت، در مرورگر  Firefox Quantum  و از طریق شبکه پیشخوان(SIN) نیز قابل استفاده خواهد بود.

2-پیرو اعلام وزارت بهداشـت و با توجه به اینکه فـرم چک لیست معاینـات به صورت الکترونیکی برای پزشکان محترم فراهم شده است، چاپ برگه معاینات از سامانه حذف گردیده است.   لذا چاپ رسید پرداخت الزامی است(بدون رسید پرداخت، امکان ادامه فرایند در مراکز بهداشتی وجود ندارد).

3-با توجه به اینکه درخواست ها بر اساس یک هفته فیلتر است، در صورت نیاز به جستجوی درخواست های قدیمی، لطفا بازه زمانی تاریخ را تغییر دهید.

4- تا اطلاع ثانوی جهت پرینت برگه رسید و کارت بهداشت با استفاده از گزینه Print From Adobe Reader اقدام نمایید(ابتدا به صورت pdf ذخیره کرده و سپس چاپ نمایید).

5-پرداخت این خدمت به کارتخوان پیشخوان(PCPOS) انتقال یافته است. در این خصوص به نکات زیر توجه نمایید.

نکته 1: پرداخت کارت بهداشت نیز همانند سایر پرداخت های فعلی کارتخوان خواهد بود و نیاز به تنظیمات خاصی ندارد.

نکته 2: در مورد پرداخت این خدمت توجه نمایید مبلغ پرداختی در سه مرحله به ترتیب زیر بـه کارتخوان انتقال داده خواهد شد. لذا تکمیل مراحل ثبت درخواست پس از پرداخت موفق کـلیه تعرفه ها خواهد بود:

اول: پرداخت کارمزد پیشخوان به مبلغ 85،000 ریال

دوم: پرداخت خزانه دولت به مبلغ 50،000 ریال

سوم: پرداخت حق فنی دانشگاه به مبلغ 12،208 ریال

نکته 3: در زمان ثبت درخواست، برای هریک از مراحل فوق گزینه پرداخت فعال خواهـد شد و پس از پرداخت موفق، گزینه پرداخت برای تعرفه بعدی فعال می گردد.

نکته 4: در صورتی که در هر یک از مراحل فوق اطلاعات پرداختی  تایید نشود، کاربر می بایست با استفاده از گزینه تکمیل پرداخت اطلاعات رسید کارتخوان را  به صورت دستی وارد نمایند.

شایان ذکر است فایل های راهنما و موارد مربوط به تغییرات پرداخت، از طریق آموزش مجازی درگاه پیشخوان در دسترس می باشد.